Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

Shtrigol, S. Yu., National University of Pharmacy
Shtrygol, S. Yu., National University of Pharmacy
Shtrygol, Yu. Yu., National University of Pharmacy
Shukurov, C. Y., Azerbaijan Medical University
Shvets, V. I., Moscow State University of fine chemical technology named by M. V. Lomonosov
Shynkariov, A. A., National University of Pharmacy
Sinichenko, A. V., SHEI “I. Horbachevsky Ternopil State Medical University of Ministry of Health Care of Ukraine”
Sira, L. M., National University of Pharmacy
Slesarchuk, V. Yu., State Institution “Dnepropetrovsk Medical Academy of Ministry of Health of Ukraine”
Smolienko, N. P., State Institution “Institute for endocrine pathology problems named after V. Ya. Danilevskyi NAMS of Ukraine”
Stadnichenko, A. V., National Technical University “Kharkov Polytechnic Institute”
Stepanenko, V., National University of Pharmacy
Stetsenko, S. O., Kharkiv National Medical University
Stoletov, Yu. V., National University of Pharmacy
Strelchenko, K. V., National University of Pharmacy
Strelnikov, L. S., National University of Pharmacy
Strilets, O. P., National University of Pharmacy
Suleymanov, T. A., Anadolu University
Sybirna, N. O., Ivan Franko National University of Lviv
Synytsia, V. O., Chernigiv Regional Pathoanatomical Bureau

T

Tatar, L., Kharkiv State University of Food Technology and Trade
Tattis, A., National University of Pharmacy
Tishchenko, I. Yu., National University of Pharmacy
Toryanik, E. L., National University of Pharmacy
Tovchiga, O. V., National University of Pharmacy

226 - 250 of 282 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>