Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

Tkachenko, V. A., SE “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”
Tkachova, O. V., National University of Pharmacy
Tkachova, O., National University of Pharmacy
Tkachuk, N. I., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Tolmachova, K. S., National University of Pharmacy
Tomarovska, T. O., National University of Pharmacy
Tomarovska, T., National University of Pharmacy
Toryanik, E. L., National University of Pharmacy
Tovchiga, O. V., National University of Pharmacy
Trutaev, S. I., National University of Pharmacy
Tryshchuk, N., National University of Pharmacy
Tsemenko, K., National University of Pharmacy
Tsemenko, K. V., National University of Pharmacy
Tsubanova, N. A., National University of Pharmacy
Tsubanova, N., National University of Pharmacy
Tsubanova, N., Institute of Pharmacy Professionals Qualification Improvement of National University of Pharmacy
Tsvyakh, O. O., V. O. Sukhomlynskyi Mykolayiv National University

U

Uhryn, A. O., National University of Food Technologies
Ulanova, V. A., National University of Pharmacy
Upyr, T. V., National University of Pharmacy

V

Vakhnina, N. G., National University of Pharmacy
Vasenda, M. M., I. Gorbachevsky Ternopil State Medical University the Ministry of Health of Ukraine
Velikaya, M. M., National University of Pharmacy
Verkhovodova, Yu. V., National University of Pharmacy
Visich, S. Yu., National University of Pharmacy, Institute for Advanced Studies of pharmacy professionals NUPh

426 - 450 of 491 Items    << < 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>