The effect of atristamine on prooxidant-antioxidant balance in the rat brain after traumatic brain injury

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24959/ubphj.19.241

Keywords:

atristamine, 2-methyl-3-(phenylaminomethyl)-1H-quinolin-4-one, traumatic brain injury, cerebroprotective activity, lipid peroxidation, antioxidant defense systems

Abstract

Topicality. One of the possible mechanisms for the realization of the cerebroprotective properties of atristamine proven in previous studies is the effect on prooxidant-antioxidant balance in the brain tissue of animals, which greatly predetermines the further development of traumatic brain injury consequences.
Aim. To ascertain the nature of atristamine effect on prooxidant-antioxidant balance in the rat brain after traumatic brain injury.
Materials and methods. Indicators of lipid peroxidation and antioxidant defense were determined in rat brain homogenate on the 3rd day after traumatic brain injury.
Results and discussion. According to the obtained results, the significant reduction of superoxide dismutase activity (by 50.8 %), the decrease in contents of TBA-reactants (by 3.1 times) and oxidative modification products of proteins, the increase in of diene conjugates content (by 2.4 times) were observed after treatment using atristamine in comparison with the indicators of the disease group. It should be noted that significant decrease in the content of reduced glutathione was observed (by 2.1 times) in the group of animals treated with atristamine compared to the intact control group. Furthermore, this indicator in the atristamine group tended to decrease (by 41.6%) compared to that in the disease group.
Conclusions. The analysis of experimental data showed that atristamine probably does not possess a direct antioxidant effect. Evidently, it actively involves the glutathione system to the antioxidant defense of the brain and switches the implementation of antioxidant mechanisms to the utilization of reduced glutathione with a dominant effect on preventing the formation of secondary products of lipid peroxidation at the expense of active use of the glutathione system resources.

Author Biographies

I. Podolsky, National University of Pharmacy

Ph.D in Pharmacy, associate professor of the Medicinal Chemistry Department

D. Lytkin, National University of Pharmacy

head of the Central Research Laboratory

S. Shtrygol', National University of Pharmacy

Doctor of Sciences in Medicine, Professor, Head of the Department of Pharmacology

V. Tsyvunin, National University of Pharmacy

Ph.D in Pharmacy, assistant of the Department of Pharmacology

References

Benani, A., Troy, S., Carmona, M. C., Fioramonti, X., Lorsignol, A., Leloup, C. … Pénicaud, L. (2007). Role for mitochondrial reactive oxygen species in brain lipid sensing: redox regulation of food intake. Diabetes, 56 (1), 152–160. https://doi.org/10.2337/db06-0440

Podolsky, I. M., Shtrygol, S. Yu. (2015). Neuroprotective activity of 2–methyl–3–phenylaminomethylquinolin–4–one in experimental traumatic brain injury in rats. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 7 (4), 518–524.

Podolsky, I. M., Shtrygol, S. Yu., Laryanovskaya, Yu. B. (2015). Farmacom, 2, 68–76.

Podolskiy, I. N., Shtrygol, S. Yu. (2015). Vestnik farmatsii, 3 (69), 86–91.

Council Directive 2010/63/EU of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes. (2010). Official Journal of the European Communities, L 276, 33–79.

Deacon, R. M. (2006). Housing, husbandry and handling of rodents for behavioral experiments. Nature Protocols, 1 (2), 936–946. https://doi.org/10.1038/nprot.2006.120

Zubkov, V. A., Gritcenko, I. S., Taran, S. G., Podolskii, I. N., Kamenetckaia, O. L (2005). Zhurnal orhanichnoi ta farmatsevtychnoi khimii, 2 (10), 23–27.

Ministry of health of Ukraine. (2005). Nakaz № 24 “Pro zatverdzhennia protokoliv nadannia medychnoi dopomohy za spetsialnistiu “Medytsyna nevidkladnykh staniv””. Available at: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20050117_24.html

Shatilov, O. V. (2014). Eksperymentalne vyvchennia nootropnykh ta tserebroprotektornykh vlastyvostei pokhidnykh (2–oksoindoliniliden–3) –otstovoi kysloty. Extended abstract of candidate’s thesis. Odeskyi natsionalnyi medychnyi universytet. Odesa, 20.

Zhyliaiev, S. O. (2014). Eksperymentalne obgruntuvannia vykorystannia preparativ kvertsetynu v riznykh likarskykh formakh pry cherepno–mozkovii travmi. Extended abstract of candidate’s thesis. NFaU. Kharkiv, 21.

Elskii, V. N., Ziablitcev, S. V. (2008). Modelirovanie cherepno-mozgovoi travmy. Donetsk : Novyi mir, 140.

Kamyshnikov, V. S. (2009). Spravochnik po kliniko–biokhimicheskim issledovaniiam i laboratornoi diagnostike. (3–edition). Moscow : MEDpress–inform, 896.

Volchegorskii, I. A., Nalimov, A. G., Iarovinskii, B. G., Livshitc, R. I. (1989). Voprosy meditcinskoi khimii, 35 (1), 127–131.

Stalnaya, I. D., Garishvili, T. T. (1977). Sovremennyye metody v biokhimii. Moscow: Meditsina, 66–68.

Arutyunyan, A. V., Dubinina, E. E., Zybin, N. N. (2000). Metody otsenki svobodnoradikalnogo okisleniya i antioksidantnoy zashchity organizma. St-Petersburg: Foliant, 104.

Korolyuk, M. A., Ivanov, L. I., Mayorova, M. G., Tokarev, V. E. (1988). Laboratornoye delo, 1, 16–19.

Prohorova, M. I. (Ed.). (1982). Metody biohimicheskih issledovanij (lipidnyj i jenergeticheskij obmen). Leningrad: Izdatelstvo Leningradskogo universiteta, 272.

Rebrova. O. Yu. (2006). Statisticheskiy analiz meditsinskikh dannykh. Primeneniye paketa prikladnykh programm STATISTISA. Moscow: Mediasfera, 312.

Dienel, G. A. (2014). Energy Metabolism in the Brain. From Molecules to Networks, 53–117. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-397179-1.00003-8

McCommis, K. S., & Finck, B. N. (2015). Mitochondrial pyruvate transport: a historical perspective and future research directions. Biochemical Journal, 466 (3), 443–454. https://doi.org/10.1042/BJ20141171

Chen, R., Lai, U. H., Zhu, L., Singh, A., Ahmed, M., & Forsyth, N. R. (2018). Reactive Oxygen Species Formation in the Brain at Different Oxygen Levels: The Role of Hypoxia Inducible Factors. Frontiers in Cell and Developmental Biology, 6, 132. https://doi.org/10.3389/fcell.2018.00132

Published

2019-11-19

Issue

Section

Pharmacology and biochemistry